Organisatie

Geschiedenis

In het verleden werden de begrafenissen verzorgd door de buren. Het was een buren-"plicht". De koster van de kerk groef het graf, de timmerman zorgde voor een kist en zo werd alles geregeld.

Om te voorkomen dat een begrafenis voor een onverwachte niet te dragen kostenpost zorgde, kon men in elk dorp aan een vereniging een contributie betalen. Deze contributie werd grotendeels gereserveerd om het dienstenpakket te kunnen voldoen Zo is dit ook in Grootebroek gegaan en zijn op enig moment vanuit de Ned.Hervormde kerk de vereniging Memento Mori en vanuit de r.k.kerk St. Johannes de Doper de vereniging St. Barbara ontstaan.

Memento Mori betekent: Gedenk de overledenen.
De heilige Barbara geldt op grond van haar legende, als beschermster tegen een onvoorziene dood.
In 1995 zijn beide verenigingen opgegaan in de Begrafenis en crematie-vereniging St. Barbara. De begrafenis- en crematievereniging Sint Barbara is officieel opgericht in 1956. In 2019 is de naam van de vereniging in de Algemene Ledenvergadering gewijzigd in Uitvaartvereniging St. Barbara.

Iedereen in Grootebroek kan lid worden van deze vereniging.

De vereniging is lid van de FKB (Federatie Katholieke Begrafenisinstellingen).
Het doel van onze vereniging is om, zonder winstbejag, uitvaarten te verzorgen van onze leden. Dit op de meest waardige en respectvolle manier en rekening houdend met de laatste wensen van de overledenen.

Het bestuur

 • Voorzitter:
    Lida Slagter
 • Secretaris:
    Lydia Groot
 • Penningmeester:
    Nico Neuvel
 • Bestuurslid / Ledenadministratie:
    Martin Paree
 • Bestuursleden:
    Wim Sterk
    Sylvia van de Klundert

Uitvaartleiding

Het uitvaart team bestaat uit Linda Witjes en Mariska Smit. Zij verzorgen de uitvaarten voor onze vereniging en zijn 24 uur per dag bereikbaar op:

06-42204050