Diensten

Uitleg over onze diensten

Als u meer informatie wilt over onze vereniging en het dienstenpakket, kunt u altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden. Desgewenst komen zij bij u langs voor een persoonlijk gesprek.

Het dienstenpakket waar op de onderdelen een korting geldt en/of niet in rekening wordt gebracht, bestaat thans uit:

De overige diensten en leveringen vinden plaats tegen kostprijs omdat een vereniging geen winst mag maken.

Het bovenstaande geldt indien men lid is vanaf het 18e jaar. Bij een lidmaatschap op oudere leeftijd geldt voor het dienstenpakket een verdeelsleutel.

Wanneer bepaalde diensten niet worden gebruikt, wordt dit niet gecompenseerd.

Wanneer door de nabestaanden een opdracht tot uitvaartverzorging door derden wordt verstrekt, worden door de vereniging geen kosten vergoed. Dit mogen we volgens onze statuten en de wet niet doen, omdat we geen verzekeringsmaatschappij zijn.

Kinderen van ouders die beiden lid zijn, zijn gratis lid tot hun 18e jaar, mits ze zijn aangemeld.