Welkom

Sint Barbara is de uitvaartvereniging uit Grootebroek.

Op deze site treft u informatie over onze vereniging aan. Maak boven in het menu een keuze om het betreffende onderwerp te bekijken.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze e-mailen of even bellen met een van de bestuursleden.
Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden per het einde van het lopende kalenderjaar en dient voor 30 november schriftelijk bij de secretaris te geschieden.

Bel in geval van overlijden:

06-42204050